Про нас

Leovold - приватна дошка оголошень. Користування ресурсом повністю безкоштовно як для продавців, так і для покупців. Приймаємо в продавці ресурсу тільки тих, кого знаємо, чи хто має ім'я на гік-ринку.
Щоб стати продавцем - напишіть в телеграм адміністратору @leovoldcom

УМОВИ ЗГОДИ

«Угода про надання послуг на сайті LEOVOLD» (далі Угода) - це Угода, що регулює взаємовідносини між торговим майданчиком і її Користувачами. Учасник, який має намір використовувати послуги LEOVOLD, повинен прийняти умови Угоди.


«Користувач» - Продавець або Покупець, будь-яка дієздатна і правоспособное фізична особа, юридична особа, індивідуальний підприємець, що прийняв умови цієї Угоди.


«Реєстрація на торговому майданчику LEOVOLD» - безкоштовна, добровільно здійснюються Користувачем на торговому майданчику процедура. Має сукупність дій Користувача (згідно з інструкцією і спеціальної форми LEOVOLD), включаючи надання персональних даних, з метою створення Особистого кабінету і отримання доступу до сервісів LEOVOLD.


«Особистий кабінет» - закрита зона сайту, доступна Користувачеві після проходження реєстрації; призначена для управління сервісами при використанні LEOVOLD, зберігання і редагування даних користувача і налаштувань. Містить відомості, які Користувач повідомив про себе при реєстрації на Торговому майданчику; дозволяє LEOVOLD аудентифікувати Користувача за допомогою індивідуального логіна та пароля.

«Логін» - унікальне ім'я (ідентифікатор) Користувача на торговому майданчику LEOVOLD, використовується для входу в Особистий кабінет. Логін, що обран користувачем самостійно, буде видно всім Користувачам LEOVOLD

«Пароль» - це секретний набір символів, який потрібно для входу в Особистий кабінет Користувача, відомий тільки самому Користувачу.

«Лот / Товар» - товар, річ, продукція - інформація про яких - найменування, кількісні та якісні характеристики, вартість, способи оплати та доставки - розміщується Користувачем на відповідній сторінці Торгового майданчика.


«Бан» - обмеження доступу Користувача до Послуг і Сервісів LEOVOLD - від тимчасового до безстрокового, при порушенні умов користування LEOVOLD

«Арбітраж» - розгляд спірної ситуації між Користувачами Адміністрацією сайту.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. LEOVOLD надає Користувачеві можливість зареєструватися на сайті і отримати доступ до інформаційних і технологічних ресурсів сайту.

1.2. Перш ніж стати учасником LEOVOLD Користувачеві необхідно ознайомитися і погодитися з усіма умовами, що містяться або зазначеними в Угоді. Користувачеві рекомендовано в міру знайомства з Угодою, також знайомитися з інформацією, на яку в ньому є посилання.


Права і обов'язки виникають у Користувача з моменту його першого звернення до будь-якої зі сторінок Торгового майданчика:. Реєстрація Користувача на Торговому майданчику означає вираз згоди з усіма умовами Угоди, в тому числі вираз згоди на збір, обробку та зберігання персональних даних Користувача.


1.3. LEOVOLD є майданчиком, що дозволяє Продавцям самостійно на свій страх і ризик розміщувати пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб на вчинення правочину щодо Товару, яким Продавець має право розпоряджатися (робити пропозиції), а Покупцям приймати на свій розсуд і під свою відповідальність пропозиції, розміщені на Сайті продавцями, укладаючи відповідну угоду з Продавцем.


LEOVOLD не є організатором угоди, Покупцем, Продавцем, посередником, агентом або представником будь-якого Користувача і / або іншою заінтересованою особою стосовно пропонованої / узгодженою між Користувачами угоди. Все що здійснюються завдяки розміщенню Оголошення на Сайті угоди між Користувачами укладаються і виконуються без прямої або непрямої участі LEOVOLD.


Адміністрація сайту прийме всі можливі засоби і методи, відповідно до чинного законодавства України, щоб виключити і запобігти протиправні дії користувачів.


1.4. Адміністрація сайту може відслідковувати будь-яку інформацію і матеріали, передані або розміщені Користувачем, або які іншим чином надаються за допомогою сервісів Торгового майданчика, має право розслідувати будь-які фактичні або передбачувані порушення умов цієї Угоди, а також вживати будь-які не суперечать законодавству заходи, які адміністрація сайту, на свій розсуд, вважатиме за потрібне висунути і доцільними, в тому числі блокувати, знищувати, видаляти або редагувати будь-які матеріали в будь-який час, на свій розсуд, без будь-якого повідомлення Користувача і без покладання на Адміністрацію сайту будь-якої відповідальності.

1.5 Щодо функціонування і розвитку Сайту Адміністрація сайту керується законодавством України, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією сайту в цілях регламентації надання Користувачам окремих послуг і сервісів Сайту. Передбачені цією Угодою правила користування Сайтом є обов'язковими для Користувача і Адміністрації сайту. Крім цієї Угоди до відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту належать усі спеціальні документи, що регулюють надання окремих послуг і сервісів Сайту і розміщені у відкритому доступі в відповідних розділах Сайту. Відповідними договорами на Сторони можуть бути накладені додаткові зобов'язання, пов'язані з використанням послуг і сервісів Сайту.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Права Користувача:

Користувач має право:
 
 2.1.1 зареєструвати не більше одного Особистого кабінету, при цьому в процесі діяльності не порушувати умов цієї Угоди та Додатків до неї;
 
 2.1.2 розміщувати заявки на продаж та / або купівлю товару; здійснювати угоди з іншими Користувачами сайту;
 
 2.1.3 комунікувати з іншими Користувача сайту за допомогою відправки повідомлень з Особистого кабінету, не порушуючи умов цієї Угоди та Додатків до нього;


 2.1.4 після завершення угоди висловити свою думку щодо Користувача в якості контрагента, згідно з формою у відповідному розділі сайту;
 
 2.1.5 звертатися до Адміністрації сайту в усній і письмовій формі за консультаційною допомогою щодо технологічних особливостей роботи сайту, а також представляти Адміністрації сайту зауваження і побажання щодо поліпшення технологічних характеристик Електронного майданчика.


 2.2 Обов'язки Користувача

2.2.1 Користувачеві необхідно ознайомитися і погодитися з усіма умовами, що містяться і / або зазначеними через посилання в Угоді. Користувачеві рекомендовано в міру знайомства з Угодою, також знайомитися з інформацією, на яку в ньому є посилання і неухильно дотримуватися умов Угоди і додатків до неї;


 2.2.2 заборонено реєструватися Користувачеві з використанням Логіна повністю ідентичного вже існуючого на LEOVOLD, в тому числі з використанням іншої розкладки клавіатури (Монета, МОНЕТА, Moneta, MONETA), цифрового (12345, 65758 ...), безглуздого (bvhf, ддддизд і т.п.), образливого або дурного характеру.


 2.2.3 не розміщувати на Торговому майданчику leovold.com інформацію / матеріали, щодо яких Користувач не володіє необхідними правами; не розміщувати матеріали, які зачіпають будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю або інші права власності та / або авторські і суміжні права третьої сторони;
 
 2.2.4 не розміщувати рекламних текстів та іншої рекламної інформації, а також повідомлень комерційного характеру, без згоди Адміністрації сайту LEOVOLD;


 2.2.5 не розміщувати контактну інформацію (телефон, адреса поштовий, адреса електронної пошти, посилання на сторонні ресурси тощо) в загальнодоступних розділах сайту;


 2.2.6 не здійснюють збирання та / або копіювання і / або передачі інформації, розміщеної на Торговому майданчику, без згоди Адміністрації сайту та / або інших користувачів;
 
 2.2.7 Всі Користувачі Торгового майданчика (покупці і продавці) в рівній мірі відповідають за забезпечення того, щоб операції, що здійснюються за допомогою використання сервісів і ресурсів LEOVOLD були вигідними, прозорими і не були пов'язані ні з якими складнощами;


 2.2.8 Користувач погоджується надавати достовірні і актуальні персональні дані, необхідні для реєстрації в рамках наданих ресурсів Торгового майданчика, а також в інший час, в разі якщо ці дані будуть потрібні в ході користування Торговим майданчиком; Користувач зобов'язується оновлювати свої дані для забезпечення їх достовірності та актуальності в разі їх зміни;


 2.2.9 Нести повну і беззастережну відповідальність щодо товарів (послуг), розміщених на сайті LEOVOLD з Особистого кабінету; відповідність всіх параметрів, якісних і кількісних характеристик, розміщених Користувачем на сторінці товару - тому товару, який є у продавця в наявності і підлягає відправці покупцеві; відсилання на відповідальність третіх осіб, які не є стороною по угоді, не допускається;


 2.2.10 Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті заявок на продаж або купівлю товарів, робіт і послуг, обіг яких заборонено чинним законодавством;


 2.3. Права Адміністрації сайту

2.3.1 Адміністрація залишає за собою право блокувати, видаляти, знищувати і / або редагувати інформацію / матеріали, розміщені (опубліковані, передані) Користувачем, порушують умови цієї Угоди та / або законодавство України, а також у випадках на розсуд Адміністрації сайту;


 2.3.2 проводити перевірку достовірності інформації і документів, наданих Користувачем в ході реєстрації на Сайті і використання Електронної майданчика;


 2.3.3 в односторонньому порядку вносити зміни в умови цієї Угоди та Додатка до неї, публікуючи повідомлення про такі зміни на Сайті в розділі Новини;


 2.3.4 визначати рейтинг кожного Користувача на підставі оцінок, виставлених даному Користувачеві іншими Користувачами з використанням інтерфейсу Сайту;
 
 2.3.5 направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги;


 2.3.6 проводити профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі Торгового майданчика з тимчасовим призупиненням роботи Сайту, повідомляючи про це користувачів за один день до початку робіт із зазначенням терміну її закінчення, а в разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв - без попереднього повідомлення користувачів.


 2.4 Обов'язки Адміністрації сайту


 2.4.1 надавати зареєстрованим Користувачам доступ до всіх можливостей Сайту, передбачених «особистим кабінетом»;


 2.4.2 надавати зареєстрованим Користувачам доступ до призначеної для загального огляду інформації про публікації інших користувачів, розміщених на Сайті;
 
 2.4.3 не надавати інформацію, отриману від користувачів, включаючи адресу електронної пошти, третім особам для розсилки небажаної комерційної інформації ( "спаму").

3. Відповідальність сторін


 3.1 За невиконання та неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України;


 3.2 Користувач несе відповідальність за пропоновані ним Товари і укладені в зв'язку з ними угоди, за вибір контрагентів для угоди і випливаючі з угоди наслідки. Всі угоди щодо Товарів укладаються між Користувачами безпосередньо. LEOVOLD не є учасником і / або посередником операцій, що здійснюються Користувачами виходячи з інформації, отриманої на LEOVOLD, не контролює і не несе відповідальності за такі угоди.


 3.3 Відповідальність за достовірність та актуальність даних Користувача, а також забезпечення безпеки та конфіденційності інформації, зазначеної і використовуваної Користувачем в особистому кабінеті, покладається виключно на нього. Користувач самостійно забезпечує збереження свого персонального логіна і пароля. Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, що здійснюються через його Особистий кабінет, і погоджується негайно повідомляти Адміністрацію сайту про будь-якомі випадки несанкціонованого використання Особистого кабінету Користувача, про будь-яке порушення встановлених норм безпеки, а також порушення умов цієї Угоди. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, які є наслідком несанкціонованого і / або неправомірного використання Особистого кабінету Користувача.


 3.4 у разі якщо Адміністрації сайту стає відомо про будь-яке допущене Користувачем порушення умов Угоди на Торговому майданчику, до такого Користувача можуть застосовуватися відповідні санкції, передбачені Правилами проведення угод на сайті; порушнику повідомляється про накладені санкції за допомогою електронної пошти, за винятком випадків, коли доступ Користувача був припинений через злому (підозри в зломі на думку Адміністрації сайту) Особистого кабінету Користувача і при наявності підстав вважати, що в результаті злому були здійснені шахрайські дії третіми особами на LEOVOLD;


 3.5  Надани Торговим майданчиком ресурси, включаючи, але не обмежуючись цим, інформацію / матеріали, графіку, призначений для користувача інтерфейс, редакційний контент, а також програмні сценарії і програмне забезпечення, що використовуються для реалізації цілей Торгового майданчика, містять певну виробничу і технологічну інформацію і матеріали, які є власністю Адміністрації сайту. Вищевказані інформація і матеріали захищені нормами законодавства, чинного в області інтелектуальної власності, та іншими нормами законодавства України. Вищевказані ресурси, так само як і будь-які їх частини, не можуть бути відтворені ні в якій формі і ніякими засобами, за винятком випадків, коли це позитивно вирішується відповідно до цієї Угоди. Забороняється використання ресурсів Торгового майданчика яким би то не було несанкціонованим чином.
 
 3.6 Користувач прямо погоджується з проведенням щодо нього рекламних компаній шляхом отримання реклами за тематикою Торгового майданчика безпосередньо в процесі користування послугами  майданчика, а також шляхом поштової розсилки реклами на адресу електронної пошти та / або розсилки СМС-повідомлень на номер мобільного телефону, зазначених при реєстрації або в процесі користування ресурсами Торгового майданчика. Користувач може відмовитися від отримання розсилки в настройках особистого кабінету.


 3.7 Користувач не має права використовувати Сайт для поширення екстремістських матеріалів, вираження неприйняття або ненависті до будь-якої релігії, культурі, раси, національності, мови і т.д., поширення загроз насильством або фізичною розправою, а так само для будь-якої іншої незаконної діяльності.
 
 3.8 Користувач зобов'язується утримуватися від будь-яких дій, що ведуть до надмірного або нерозумного навантаження на інфраструктуру Електронного майданчика, не використовувати без письмового дозволу Адміністрації сайту автоматичні програми (скрипти) для отримання доступу на Сайт та (або) збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з сайтом і його сервісами, не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на Сайті, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт.
 
 3.9 Користувач зобов'язується не поширювати інформацію про послуги, що надаються іншими електронними торговими майданчиками, не поширювати інформацію про сайти, що пропонують послуги і сервіси, представлені на Сайті, за ту ж або меншу плату

4. ІНФОРМАЦІЯ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


 Сторони забезпечують дотримання конфіденційності з боку своїх працівників, аудиторів, консультантів та інших осіб, залучених у зв'язку з укладанням та виконанням цієї Угоди, і несуть відповідальність за дотримання ними конфіденційності щодо отриманої інформації. Не є порушенням режиму конфіденційності надання Сторонами інформації за запитом уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України.


 4.1 Використовуючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією сайту його персональних даних, наданих при реєстрації, та  які розміщуються Користувачем добровільно в своєму «особистому кабінеті». Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Адміністрація сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу послуг і сервісів, в тому числі, з метою отримання Користувачем персоналізованої (таргет) реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту. Адміністрація сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація сайту надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації сайту, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання послуг Користувачу. Адміністрація сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (в тому числі з метою попередження і (або) припинення незаконних і (або) протиправних дій користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках. Адміністрація сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цієї Угоди Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цією Угодою. Адміністрація сайту може використовувати реєстраційну інформацію, включаючи адресу електронної пошти, поштову адресу, номер телефону чи номер факсу Користувача, в зв'язку з повідомленням, опитуванням, оповіщенням, а також для направлення пропозицій в зв'язку з появою додаткових послуг і сервісів. Адміністрація сайту може використовувати реєстраційну інформацію Користувача для внутрішнього аналізу, моніторингу та маркетингових досліджень;


 4.2. Користувач не має права використовувати Сайт для поширення екстремістських матеріалів, вираження неприйняття або ненависті до будь-якої релігії, культурі, раси, національності, мови і т.д., поширення загроз насильством або фізичною розправою, а так само для будь-якої іншої незаконної діяльності. Користувач зобов'язується не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняючу законом інформацію про фізичних або юридичних осіб. Також Користувач бере на себе зобов'язання уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність охороняючої законом інформації. Користувач зобов'язується уважно і з належною обачністю використовувати Сайт, не допускаючи в процесі його використання порушення чиїхось прав у результаті інтелектуальної діяльності.

4.3 Відомості, надані Користувачем, і його дії на Сайті також не повинні:
 - бути помилковими, неточними або такими, що вводять в оману; сприяти шахрайству, обману або зловживання довірою; вести до здійснення угод з краденими або підробленими предметами; порушувати або зазіхати на власність третьої особи, його комерційну таємницю або його право на недоторканність приватного життя; містити відомості, що ображають будь-чию честь, гідність чи ділову репутацію; містити наклеп або загрози кому б то не було; закликати до скоєння злочину, а також розпалювати міжнаціональну ворожнечу; сприяти, підтримувати або закликати до терористичної та екстремістської діяльності; бути непристойними, або носити характер порнографії; містити комп'ютерні віруси, а також інші комп'ютерні програми, спрямовані, зокрема, на нанесення шкоди, неуповноважене вторгнення, таємне перехоплення або присвоєння даних будь-якої системи або самої системи, або її частини, або особистої інформації чи інших даних; іншим чином порушувати чинне законодавство України.

Користувачеві при використанні Сайту забороняється: реєструватися як Користувача від імені або замість іншої особи ( «фальшивий акаунт»), при цьому, можлива реєстрація від імені та за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством України; вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого користувача; будь-яким способом намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого користувача; здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб; здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких послуг і сервісів іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувач відповідно до окремої угоди (договором) з Адміністрацією; розміщувати інформацію, яка не відповідає цілям створення Сайту, ущемляє інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті;


 4.3.1 При реєстрації майданчику LEOVOLD необхідно придумати унікальний логін Користувача. Може являти собою як справжні прізвище та ім'я або ініціали користувача, так і псевдонім.


 Адміністрація сайту має право заборонити використання певних логінів і / або вилучити їх з обігу. В якості логіна не можуть бути обрані слова і найменування, використання яких заборонено чинним законодавством України та міжнародними правовими актами, в тому числі, але не обмежуючись, нецензурна лексика, найменування, зареєстровані як товарні знаки, фірмові найменування і комерційні позначення, якщо Користувачеві не належать виняткові права на них. У разі виявлення порушення даних умов Адміністрація сайту має право заборонити Користувачеві використання присвоєного їм логіна, в тому числі, у разі необхідності, передати право його використання належному особі (представнику правовласника).


 4.4 Адміністрація сайту зобов'язується зберігати в таємниці і не розкривати третім особам інформацію, отриману від користувачів при їх реєстрації, а також при редагуванні Користувачами своїх реквізитів, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації необхідно, відповідно до вимог чинного українського законодавства. Зазначений обов'язок також не поширюється на інформацію про псевдонім Користувача і на інформацію, що відправляється Адміністрацією сайту Користувачам по операціях (адреса електронної пошти та інформацію, яку користувачі розміщують спеціально для контрагентів в відповідне поле реєстраційної форми або форми редагування реквізитів
 
 4.5 Користувач зобов'язується зберігати в таємниці і не розкривати третім особам інформацію про свої паролі. У разі якщо інформація про пароль Користувача з тих чи інших причин стане відома третім особам, Користувач зобов'язується негайно змінити його.


 4.6 Користувач зобов'язується зберігати в таємниці, не розкривати третім особам і не використовувати інформацію про інших Користувачів, що стала йому відомою за допомогою кореспонденції, пов'язаної з функціонуванням Сайту, або в результаті угоди, укладеної за допомогою Електронного майданчика. Зазначений обов'язок не поширюється на випадки, коли інформація використовується Користувачем у відносинах з іншими Користувачами для кореспонденції, пов'язаної з діяльністю сайту і Торгового майданчика, котра є небажаною комерційної кореспонденцією ( "спамом"), іншої мети, відомої, схваленої і не забороненої іншими Користувачами.

4.7 Компанія має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам. Компанія може отримувати інформацію про IP-адреси відвідувача Сайту LEOVOLD, для необхідного контролю за дотриманням умов цієї Угоди, а також для забезпечення захисту інтересів користувачів і Торгового майданчика. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.


 Файли Cookies являє собою блоки даних, які збираються за допомогою веб-браузера та зберігаються на жорсткому диску комп'ютера Користувача, а не на сайті Торгового майданчика, і використовуються таким чином: збирають певну інформацію про комп'ютер Користувача, включаючи IP-адресу, операційну систему, тип браузера і адреси сайтів, що;
 відстежують налаштування і опції, які Користувач вказує при роботі з Торгової майданчиком;
 допомагають оптимізувати роботу деяких сервісів Торгового майданчика (наприклад, усувають необхідність часто вводити пароль в ході сеансу);
 для збору та аналізу статистичних даних з метою вдосконалення послуг LEOVOLD.
 У разі якщо Користувач забороняє використання файлів Cookies, відповідним чином налаштувавши веб-браузер, він погоджується з тим, що не може користуватися продуктами і послугами майданчика,  і використовувати пропоновані Торговим майданчиком послуги в повному обсязі.


 Компанія має право використовувати Відомості Користувача на будь-яких носіях інформації, які доступні в даний час або будуть доступні в майбутньому відповідно до цієї Угоди.

5. ПОСЛУГИ


  5.1 Реєстрація в якості Користувача і розміщення заявок на покупку предметів і послуг на торговому майданчику LEOVOLD - є безкоштовною послугою.


  5.2 Виставлення товарів є безкоштовним.

 

6. Заключні положення


 6.1 Угода (включаючи використані в тексті Угоди посилання) містить повний обсяг домовленостей та угод між Компанією та Користувачем щодо його предмета.


 Спори і розбіжності за цією Угодою (включаючи використані в тексті Угоди посилання) або в зв'язку з ними вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо досягти обопільного рішення не вдається-справа підлягає розгляду в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.


 6.2 Торговий майданчик LEOVOLD залишає за собою право в будь-який час вносити зміни та доповнення до цієї Угоди шляхом опублікування змінених умов на сайті LEOVOLD


 . Право Адміністрації сайту на зміну Угоди включає право на зміну її умов, додавання нових або видалення існуючих. Якщо інше не зазначено в цій Угоді чи інших документах, всі змінені умови автоматично вступають в силу в момент опублікування їх на сайті LEOVOLD


 Продовження використання ресурсів і / або інформації, розміщеної на Торговому майданчику тлумачаться, як прийняття Користувачем будь-яких і всіх таких змін. Користувач зобов'язується самостійно стежити за змінами в цій Угоді. Чинна редакція Угоди публікується на сайті, а повідомлення про відповідні зміни в розділі Новини.
 
 Користувач прийняв нову редакцію Угоди (включаючи використані в тексті Угоди посилання), якщо продовжує користуватися послугами сайту.


 У разі незгоди з новою редакцією Угоди Користувач має право в односторонньому порядку відмовитися від використання Сайту, за умови, що Користувач автоматично втрачає право користування послугами Сайту (припиняє реєстрацію на Сайті), проінформувавши про це Адміністрацію сайту в письмовій (електронній) формі.


 6.3 Сайт та його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, контент і оформлення Сайту і Електронної майданчики поставляються під умовою: «ЯК Є». Адміністрація сайту відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання, і що вони будуть відповідати вимогам або очікуванням Користувача. Адміністрація сайту не може гарантувати і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання Сайту і (або) його сервісів.
 
 6.4 Зв'язок Адміністрації Користувачем здійснює по контактними даними, вказаними ним при реєстрації на Сайті. Користувач має право звертатися до Адміністрації сайту в усній і письмовій формі за консультаційною допомогою щодо технологічних особливостей роботи Електронного майданчика, використання засобів електронного підпису на Електронному майданчику та інших питань, пов'язаних з роботою Сайту, а також представляти Адміністрації сайту зауваження і побажання щодо поліпшення технологічних характеристик торговельного майданчика.


 6.5 Ця Угода може бути розірвана Користувачем в будь-який час за умови повідомлення їм Адміністрації сайту в письмовій формі, зробленого за допомогою електронної пошти. У такому випадку Угода вважається розірваною після закінчення 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Адміністрацією сайту такого повідомлення. Сторони Угоди не звільняються від зобов'язань, що виникли до припинення дії Угоди з тих чи інших підстав, зокрема щодо врегулювання розрахунків. Після розірвання цієї Угоди доступ Користувача до послуг Сайту припиняється. Подальше використання послуг Сайту Користувачем можливо тільки після проходження повторної процедури реєстрації.


 6.6 Ця Угода користувача набуває чинності для Користувача з моменту його приєднання до нього в формі проставлення Користувачем позначки в поле «Я приймаю Угоду Користувача» і натисканням кнопки «Реєстрація», вміщеній в кінці сторінки реєстрації сайту LEOVOLD, і діє протягом невизначеного терміну. Фактичне використання Користувачем можливостей, послуг і сервісів Сайту також підтверджує згоду Користувача з умовами цієї Угоди.